top of page
nat1.png

Det Lokale: Fremtidens naturskole

Natur- og Miljøskolen i Køge har lige fået ny leder. Hun hedder Louise, og hun vil gerne have jeres hjælp til fornyelse. Køge Natur- og Miljøskole har ligget i Åshøj lidt udenfor Køge i de sidste 23 år, så den kunne godt bruge jeres kreative idéer og innovative tanker.

 

I skal komme med en idé til udvikling af naturskolen, så den i højere grad end nu appellerer til skoleelever, fx ved at indtænke digitale løsninger.

I kan f.eks. vælge at: 

 • Arbejde med indretning af inde- og udeområder og udvikle, hvordan naturskolen skal se ud. 

 • Planlægge, hvad naturskolen konkret skal kunne tilbyde fx events, aktiviteter osv. 

 • Udvikle et undervisningsforløb, hvor I selv er undervisere på naturskolen og skal formidle jeres viden til mindre elever.

Louise er SÅ klar til at gøres jeres idéer til virkelighed.

Denne case er til dig, der nørder science, stikker i gummirøjserne og tager spaden i den anden hånd!

Jeres løsning forventes at indeholde:
 

 • En begrundelse for jeres idé
  Hvorfor mener I, at der er behov for netop jeres idé?

 • En synliggørelse af jeres indsamlede viden.
  Har I fx læst, søgt viden på nettet, fundet statistikker, lavet interviews eller spørgeskemaer? 
  Evt. budgetoverslag 

 • En beskrivelse af jeres idé og målgruppe. 
  Hvor og hvordan tænker I, at jeres idé skal udføres.

 • Et indblik i jeres arbejdsproces
  Hvordan har I samarbejdet? 
  Hvad har jeres roller været i arbejdsprocessen?

 • En demonstration af jeres idé
  I skal beskrive hvad, hvor, hvornår, hvordan, hvorfor og til hvem? 
  Har I lavet et produkt, skal det vises – enten som færdigt produkt eller som prototype. Har I fx programmeret et lille spil eller optaget en lille film, der kunne vise det. Har I bygget det i Minecraft Education, benyttet lasercutter, bygget det i Lego, lavet papmaché m.m.

 • En beskrivelse af jeres feedback-proces.
  Hvilken feedback har I fået, og hvordan har I brugt den? 

Her kan I se en lille video, hvor Louise viser rundt på Natur- og Miljøskolen i Køge:

bottom of page