top of page

Introduktion til Iværksættermessen

Iværksættermessen er en årlig begivenhed for Køge Kommunes skolers 7. årgange, hvor alle deltagende elever og lærere forinden har arbejdet med innovation og iværksætteri på egne skoler.
 

Det er Iværksættergruppen, der består af pædagogiske konsulenter i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune, og en række engagerede lærere fra forskellige skoler i kommunen, der har lagt de overordnede rammer for arbejdet med innovation og iværksætteri.

Iværksættergruppen udarbejder hvert år tre forskellige cases. De tre cases er udarbejdet således, at eleverne så vidt muligt arbejder med en autentisk situation som f.eks. en opgave defineret af en virksomhed, kommunen, en forening eller en kulturel institution.
 

Selve Iværksættermessen er en messe, hvor de enkelte elevgrupper udstiller deres innovationsprojekter på flotte og farverige stande og præsenterer deres arbejdsproces og idé.

Iværksættermessen fungerer som den store afsluttende konkurrence på 7. klasses elevernes arbejde med deres projekter. Elevernes projekter bliver vurderet og bedømt af yderst kompetente dommere som udvælger en vinder fra hver af de tre kategorier.
 

På Iværksættermessen kan alle deltagende elever se og opleve, hvordan jævnaldrende i kommunen har arbejdet med præcis de samme cases som dem selv. Eleverne kan dermed blive inspirereret og lære af hinanden.
 

Målet for Iværksættermessen er at opsætte et innovations- og entreprenørskabsforløb, som giver lærerne på 7. årgang på Køge Kommunes skoler nogle konkrete rammer, der gør det overskueligt at kaste sig ud i opgaven med innovation og entreprenørskab i undervisningen.
 

  • På iværksættermessen.dk anvendes FIRE-modellen som metoden til at arbejde med innovation og entreprenørskab, og der er udarbejdet konkrete værktøjer, som lærerne kan hente og arbejde med i undervisningen for at udvikle elevernes kompetencer i at arbejde innovativt.

  • Eleverne opnår kompetencer i forhold til kreativitet, innovation og entreprenørskab

  • Lærerne og eleverne får nye værktøjer og arbejdsformer, som de kan bruge i deres undervisning

  • Skolen får eventuelt konstruktive kontakter til det lokale erhvervsliv

  • Deltagerne arbejder med virkelige problemstillinger, hvilket skaber mening i processenDet er en levende case, som deltagerne måske ser implementeret i fremtiden

bottom of page