top of page

FIRE-modellen

FIRE-modellen er udviklet af Lilian Rohde og Anja Lea Olsen og foldes ud i bogen ”Innovative elever – undervisning i de fire faser”, Akademisk forlag 2013. Bogen er indkøbt på alle skoler i Køge Kommune – Spørg efter den på dit PLC. Den kan også stadig købes fra forlaget.

 

I kan også læse om FIRE-modellen i lærervejledningen eller se de 4 undervisningsfilm vi har lavet.
 

Link til ressourcer til elevernes arbejde, opbygget omkring FIRE-modellen: Forståelse, idefase, realisering og evaluering.

4faser22.png
bottom of page